JAPAN | KRPM

JAPAN

 

HITSUJIGAOKA COUNTRY CLUB
549, Nishioka, Toyohira-Ku, Sapporo, Hokkaido, 062-0039 Japan
Tel : 00-011 581 3511
Fax : 00-011 582 1153

 

MAKOMANAI COUNTRY CLUB
200, Tokiwa, Minami-ku, Sapporo,
Hokkaido, 005-0863 Japan
Tel : 00-011 591 8422
Fax : 00-011 592 5439

 

TAKINO COUNTRY CLUB
213, Takino, Minami-ku, Sapporo,
Hokkaido, 005-0862 Japan
Tel : 00-011 591 5361
Fax : 00-011 591 5363

 

RUSUTSU RESORT GOLF 72
13 Izumikawa, Rusutsu-Mura, Abuta-Gun,
Hokkaido, 048-1711 Japan
Tel : 00-0136-46-2205
Fax : 00-0136-46-2225

 

SUN ROYAL GOLF CLUB
1763-90 Uekume, Kato City,
Hyogo Prefecture 673-1414, Japan
 

 

WEST ONE’S COUNTRY CLUB
1136-67, Kamimikusa, Kato City,
Hyogo Prefecture 673-1472 Japan
 

 

YASUKOGEN COUNTRY CLUB
141-26, Soneda, Chikuzen-cho,
Asakura-gun, Fukuoka, 838-0206 Japan
Tel : 00-0946-42-2211
Fax : 00-0946-42-3434

 

SAITOZAKI SEASIDE COUNTRY CLUB
316, Saitozaki, Higashi-ku,
Fukuoka, 811-0321 Japan
 

 

MUKONODAI GOLF COURSE
1176-16, Ikunoji-kitayama, Dojo-cho, Kita-ku, Kobe-city, Hyogo, 651-1503 Japan
Tel : 00-078-985-2361